Case och exempel

Sveriges bagare & konditorer

"Ledarskap för mellanchefer" och "Service i världsklass"

Sveriges bagare & konditorer är branschorganisationen för bageribranschen i Sverige. Under 2022 genomförde de det EU-finansierade projektet "React-EU: Kondis i omställning" där syftet var att stärka bageribranschen efter pandemin. Towards handlades upp för att hålla utbildningarna "Ledarskap för mellanchefer" och "Service i världsklass". Vi genomförde 14 heldagsutbildningar runt om i landet och skapade också två digitala självstudiekurser, där nära 500 personer deltog i motsvarande utbildningar.

Riksförbundet HOBS

Jag räknas

Obesitas är en komplex, kronisk sjukdom som drabbar både vuxna och barn. Idag lever cirka 80 000 barn med sjukdomen. HOBS fick 2022 medel för att genomföra projektet "Jag räknas", ett utbildningsprojekt med syfte att förbättra kunskap och bemötande i skolans värld. Towards handlades upp för att producera tio scenariobaserade digitala utbildningar. I utbildningarna får skolans personal fördjupad kunskap om sjukdomen och hur de på bästa sätt kan hjälpa och stötta barn som lever med obesitas.

Affärskompetens

Projekt Effekt

Effekt var ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden som Affärskompetens Sverige tillsammans med Företagarna Sverige genomförde mellan november 2021 och februari 2023. Projektets mål var att stärka kompetensutveckling i småföretag runtom i Sverige. Towards handlades upp för att hålla distansutbildningarna Led dig själv – nå dina mål, Hitta balansen – minska stressen och Jobba smartare i 5 steg. I projektet genomförde Towards ca 30 heldagsutbildningar och ett antal föreläsningar via Zoom.

Coloreel

Utbildningar för operatörer, återförsäljare och designers

Coloreel har utvecklat en banbrytande teknik för industribrodyr. Intresset är stort, och Coloreels teknologi säljs snabbt till företag över hela världen. För att på ett effektivt sätt kunna utbilda nya operatörer, återförsäljare och designers har Coloreel valt att samarbeta med oss på Towards. Vi specialutvecklar en kursplattform och producerar innehåll till elva e-utbildningar, i nära samarbete med uppdragsgivarens team.

Assemblin El

Säkerheten framför allt

Assemblin El är ett elinstallationsföretag med nästan 3 000 medarbetare, som skräddarsyr lösningar för privatpersoner, fastigheter, företag och industrier över hela landet. När Assemblin El ville ta fram en repetitionskurs i elsäkerhet för sina elektriker och annan personal som på olika sätt arbetar med elinstallationer, kontaktade de oss på Towards. I nära samarbete tog vi fram kursen "Elsäkerhet vid arbete – repetition". I kursen blandades fakta och statistik med övningar kring olika scenarier som medarbetarna stöter på i sin vardag. Smart, interaktivt och anpassat för målgruppen.

Svensk Uppdragsutbildning

Nya produkter i utbildningsutbudet

Svensk Uppdragsutbildning är ett snabbväxande utbildningsföretag, som erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar inom bygg och anläggning, el och teknik, transport och maskin, infrastruktur, skog samt personal. Efterfrågan på utbildningar som går att genomföra även i pandemitider är stor, och vi har fått förtroendet att digitalisera ett antal av de populäraste kurserna. Kurserna Elsäkerhet vid arbete och Säkra lyft finns nu tillgängliga för kunderna, och där har vi filmat kursledarna och producerat i verktyget Articulate 360, för publikation på företagets egen lärplattform.

Stockholms stad

Nya perspektiv på bemötande

I projektet Kultur och fritid för alla, arbetade kulturförvaltningarna i Stockholms stad och Botkyrka tillsammans med att utveckla hur besökare i de olika verksamheterna blev bemötta. Vi producerade och kursledde e-utbildningen "Diskrimineringsgrunderna", där drygt tusen deltagare från olika delar av förvaltningarna tillsammans fick nya perspektiv på bemötande. Utbildningen fick mycket goda omdömen av både deltagare och följeforskare, och har efter projektet utvecklats och gjorts tillgänglig för alla medarbetare i Stockholms stad.

Lunds universitet

Lärande och informationsutbyte

I projektet Global CRC Online har Child Rights Institute (CRI) vid Lunds universitet med hjälp av medel från Sida skapat en online-plattform för lärande och informationsutbyte. På plattformen möts nätverk från 16 olika länder för att kommunicera kring och sprida kunskap om barns rättigheter. Vi har i nära samarbete med CRI och avdelningen för uppdragsutbildning (LUCE) utvecklat den digitala lär- och mötesportalen.

Utbildning för ambassadörer - HOBS

Ökad kunskap om obesitas

HOBS - Hälsal oberoende av storlek, är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. HOBS arbetar bland annat för att motverka viktstigma och för bättre och mer jämlik obesitasvård. För HOBS har vi skapat plattformen hobs.se och bidragit till struktur och innehåll, bland annat med att utveckla e-utbildningarna "Bli HOBS-ambassadör" och "Du och din hälsa".

Kristianstad Österlen Airport

Lättillgänglig kunskap för personal

På en flygplats finns många moment som kräver specialkunskap och intyg på att man som personal eller besökande hantverkare har tagit del av och förstått informationen. Kristianstad Österlen Airport har därför valt att bygga en digital kunskapsbank, med korta utbildningar som ger ett kursintyg efter deltagande. Med hjälp av en lärplattform som vi har satt upp, samt utbildning och handledning kring att bygga e-kurser, har Kristianstad Österlen Airport nu både utbildningar på plats och personal som kan fortsätta att utveckla de digitala utbildningarna på egen hand.

Länsstyrelsen Skåne

Smarta kurser för landsbygdsföretagare - Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen vill bidra till tillgången av kompetensutveckling till lantbrukare och företagare på landsbygden, bland annat genom rådgivning och kurser. Vi har i två omgångar upphandlats för att skapa e-kurser för landsbygdsföretagare. Kurserna Jobba effektivt och Marknadsföring för microföretagare skapades speciellt för småföretagare och fick mycket bra utvärderingar av kursdeltagarna.

Addisco

Smarta guider för Addisco

För Excel-specialisten Addisco har vi utformat sidan ExcelGuider.nu där Excel-användaren kan hitta stöd och support i vardagen. Där finns också pedagogiska guider att följa för att lösa uppgiften användaren står inför. Här hittar användaren guider om allt från formler & funktioner, till listor & tabeller, pivottabeller och pivotdiagram.

HLR Skåne

Digital Första hjälpen-kurs på egen plattform

HLR Skåne utbildar företagsgrupper i Första hjälpen och Hjärt- och lungräddning. För att kunna nå fler med utbildningar och på så sätt hjälpa till att rädda fler liv, ville HLR Skåne skapa en digital utbildning. Towards har med bas i befintligt kursmaterial hjälpt till med struktur, digital pedagogik och kursinnehåll, och satt upp lärplattformen HLR Skåne Academy, där fler kurser från HLR Skåne kommer att finnas i framtiden.

Göingehem

Microlärande i mobilen

För Östra Göinges kommunala bostadsbolag Göingehem förlängde och fördjupade vi en heldagsworkshop kring kundbemötande med microlärande. Med hjälp av appen Talent Cards gjorde vi ett antal utbildningskort och quizar, som tillsammans med notifieringar gjorde att hela personalen fick korta tips om kundbemötande i sina mobiler en gång i veckan i tolv veckor, oavsett var de var eller vad de gjorde just då. Att vi använde mobilerna gjorde att all personal kunde nås, oavsett arbetsuppgifter, och ett ökat fokus på det viktiga kundbemötandet blev resultatet.

Nordic Obesity Alliance

Nordiskt samarbete

Nordic Obesity Alliance är en ideell organisation som representerar patienter som lever med fetma i de nordiska länderna. Den nordiska alliansen grundades av de danska och svenska patientorganisationerna för att öka medvetenheten om fetma och bryta stigma hos människor som lever med fetma i de nordiska länderna.

Vi har utvecklat deras lär- och kommunikationsplattform samt skapat e-utbildningen Living with obesity.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss
Boka möte med oss