Vi är Towards

En digital utbildningsbyrå. Alltid på väg mot bättre utbildningslösningar. Med digitala verktyg som hjälp och med fokus på människan som ska lära sig något nytt.

Använd kraften i  digitala utbildningar

Vi hjälper dig att använda kraften i digitala utbildningar för att öka kompetens och engagemang hos medarbetarna i din organisation. Vi kan till exempel hjälpa dig att digitalisera era introduktions- eller internutbildningar eller utbilda din personal i någon av de ämnen där vi har färdiga koncept. Här nedanför hittar du några av dem.

Placeholder Image

Våra produkter

Placeholder Image

Diplomerad mötesledare

Tio moduler med filmer, fördjupningsmaterial, uppdrag, tester och reflektionsfrågor, som ger dig alla aspekter av mötesledning du behöver. När du gått kursen kommer du att kunna leda möten som är fulla av energi, och där du och dina mötesdeltagare får massor av saker gjorda. Du blir säker i din roll som mötesledare, och dina kollegor och kunder kommer att gå till dina möten med ett leende på läpparna.
Läs mer >

Förebygg diskriminering på din arbetsplats

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Den här utbildningen ger dig och dina anställda kunskap om diskrimineringslagstiftningen, och praktiska verktyg för att skapa en inkluderande och trygg arbetsmiljö. Utbildningen består av inspirerande kursavsnitt, spännande diskussionsuppgifter och konkreta tips för olika situationer.
Läs mer >

Placeholder Image
Placeholder Image

Snabbare start med digitalt introduktionsprogram

Undersökningar visar att ett av tre företag saknar en strategi för att introducera nya medarbetare på ett bra sätt. Ett digitaliserat introduktionsprogram kompletterar fysiska möten och ger dig möjlighet att ge medarbetaren en snabbare start. Utifrån din organisations behov, skapar vi ett engagerande digitalt introduktionsprogram, och en användbar checklista som hjälper ansvarig chef att planera hela introduktionen.
Läs mer >

Fler produkter

Vi hjälper dig med färdiga e-kurser och anpassade digitala utbildningslösningar. Läs mer om våra olika produkter, och kontakta oss om du har andra utbildningsbehov.
Läs mer >

Placeholder Image

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss