Digitala personalutbildningar

Vi hjälper dig att hitta nya sätt att utbilda din personal. Smarta, kostnadseffektiva och engagerande utbildningslösningar med digitala verktyg som hjälp, men alltid med fokus på människan som ska lära sig något nytt.

Använd kraften i  digitala utbildningar

Vi hjälper dig att använda kraften i digitala utbildningar för att skapa engagerande och kostnadseffektiva personalutbildningar. Vi kan till exempel hjälpa dig att digitalisera era introduktions- eller internutbildningar eller utbilda din personal i någon av de ämnen där vi har färdiga koncept. Här nedanför hittar du några av dem.

Placeholder Image

Våra produkter

Gör om fysiska utbildningar till digitala

Arbetar du med att hålla fysiska utbildningar, kan digitalisering av ditt kursmaterial och din pedagogik ge dig möjligheter att nå nya kundgrupper och skapa nya intäktsströmmar. Vi hjälper dig hela vägen, från att  skapa struktur och pedagogik för din målgrupp, till en färdig kursplattform med ditt material  på plats.

Läs mer >

Placeholder Image
Placeholder Image

Slösar ni tid på dåliga möten?

E-kursen Diplomerad mötesledare ger din personal verktyg och kunskaper för att kunna leda möten som är fulla av energi, och där mötesdeltagarna får massor av saker gjorda istället för att sitta av tiden. Säkrare mötesledare och mötesdeltagare som går till mötet med ett leende på läpparna blir resultatet.

Läs mer >

Förebygg diskriminering på din arbetsplats

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Den här utbildningen ger dig och dina anställda kunskap om diskrimineringslagstiftningen, och praktiska verktyg för att skapa en inkluderande och trygg arbetsmiljö. Utbildningen består av inspirerande kursavsnitt, spännande diskussionsuppgifter och konkreta tips för olika situationer.
Läs mer >

Placeholder Image
Placeholder Image

Snabbare start med digitalt introduktionsprogram

Undersökningar visar att ett av tre företag saknar en strategi för att introducera nya medarbetare på ett bra sätt. Ett digitaliserat introduktionsprogram kompletterar fysiska möten och ger dig möjlighet att ge medarbetaren en snabbare start. Utifrån din organisations behov, skapar vi ett engagerande digitalt introduktionsprogram, och en användbar checklista som hjälper ansvarig chef att planera hela introduktionen.
Läs mer >

Fler produkter

Vi hjälper dig med färdiga e-kurser och anpassade digitala utbildningslösningar. Läs mer om våra olika produkter, och kontakta oss om du har andra utbildningsbehov.
Läs mer >

Placeholder Image

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss