Case och exempel

Nya perspektiv på bemötande i Stockholms stad 

I projektet Kultur och fritid för alla, arbetade kulturförvaltningarna i Stockholms stad och Botkyrka tillsammans med att utveckla hur besökare i de olika verksamheterna blev bemötta. Vi producerade och kursledde e-utbildningen ”Diskrimineringsgrunderna”, där drygt tusen deltagare från olika delar av förvaltningarna tillsammans fick nya perspektiv på bemötande. Utbildningen fick mycket goda omdömen av både deltagare och följeforskare, och har efter projektet utvecklats och gjorts tillgänglig för alla medarbetare i Stockholms stad.

Placeholder Image
Placeholder Image

Lunds universitet - lärande och informationsutbyte

I projektet Global CRC Online har Child Rights Institute (CRI) vid Lunds universitet med hjälp av medel från Sida skapat en online-plattform för lärande och informationsutbyte. På plattformen möts nätverk från 16 olika länder för att kommunicera kring och sprida kunskap om barns rättigheter. Vi har i nära samarbete med CRI och avdelningen för uppdragsutbildning (LUCE) utvecklat den digitala lär- och mötesportalen.

Utbildning för ambassadörer -  HOBS 

HOBS - Hälsal oberoende av storlek, är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. HOBS arbetar bland annat för att motverka viktstigma och för bättre och mer jämlik obesitasvård. För HOBS har vi skapat plattformen hobs.se och bidragit till struktur och innehåll, bland annat med att utveckla e-utbildningarna ”Bli HOBS-ambassadör” och ”Du och din hälsa”.

Placeholder Image
Placeholder Image

Digital accelerator för Smile Incubator

SmiLe Incubator i Lund hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer inom life science. SmiLe driver bland annat acceleratorn Health2B. Vi har hjälpt SmiLe att skapa en anpassad e-plattform för digitalisering av acceleratorn, så att företag ska kunna ta del av processen oavsett geografisk hemvist. Resultatet är smileonline.life, en platform som är speciellt anpassad till Health2B:s process, som löper under åtta veckor. Här kan deltagarna bland annat diskutera med varandra, ladda upp videos och presentationer för feedback, ta del av inspelade föreläsningar och mycket mer.

Smarta kurser för landsbygdsföretagare - Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen vill bidra till tillgången av kompetensutveckling till lantbrukare och företagare på landsbygden, bland annat genom rådgivning och kurser. Vi har i två omgångar upphandlats för att skapa e-kurser för landsbygdsföretagare. Kurserna Jobba effektivt och Marknadsföring för microföretagare skapades speciellt för småföretagare och fick mycket bra utvärderingar av kursdeltagarna.

Placeholder Image
Placeholder Image

Smarta guider för Addisco

För Excel-specialisten Addisco har vi utformat sidan ExcelGuider.nu där Excel-användaren kan hitta stöd och support i vardagen. Där finns också pedagogiska guider att följa för att lösa uppgiften användaren står inför. Här hittar användaren guider om allt från formler & funktioner, till listor & tabeller, pivottabeller och pivotdiagram.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss