Våra produkter och tjänster

Placeholder Image

Gör om fysiska utbildningar till digitala

Arbetar du med att hålla fysiska utbildningar, kan digitalisering av ditt kursmaterial och din pedagogik ge dig möjligheter att nå nya kundgrupper och skapa nya intäktsströmmar. Vi hjälper dig hela vägen, från att  skapa struktur och pedagogik för din målgrupp, till en färdig kursplattform med ditt material  på plats.

Läs mer >

Slösar ni tid på dåliga möten?

E-kursen Diplomerad mötesledare ger din personal verktyg och kunskaper för att kunna leda möten som är fulla av energi, och där mötesdeltagarna får massor av saker gjorda istället för att sitta av tiden. Säkrare mötesledare och mötesdeltagare som går till mötet med ett leende på läpparna blir resultatet.
Läs mer >

Placeholder Image
Placeholder Image

Förebygg diskriminering på din arbetsplats

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Den här utbildningen ger dig och dina anställda kunskap om diskrimineringslagstiftningen, och praktiska verktyg för att skapa en inkluderande och trygg arbetsmiljö. Utbildningen består av inspirerande kursavsnitt, spännande diskussionsuppgifter och konkreta tips för olika situationer.
Läs mer >

Snabbare start med digitalt introduktionsprogram

Undersökningar visar att ett av tre företag saknar en strategi för att introducera nya medarbetare på ett bra sätt. Ett digitaliserat introduktionsprogram kompletterar fysiska möten och ger dig möjlighet att ge medarbetaren en snabbare start. Utifrån din organisations behov, skapar vi ett engagerande digitalt introduktionsprogram, och en användbar checklista som hjälper ansvarig chef att planera hela introduktionen.
Läs mer >

Placeholder Image
Placeholder Image

Ämnesspecifika utbildningar

Vad skulle öka engagemang och produktivitet i din organisation? Med hjälp av våra ämnesexperter skapar vi utbildningar i bland annat ledarskap, projektledning, mötesteknik, effektivt arbetssätt, kundbemötande, försäljning, diskriminering, jämställdhet och mångfald. Vårt nätverk av experter utvidgas ständig, och vi letar gärna reda på expertisen just din organisation behöver.

Utbildningar för dina behov

Vi skapar de digitala utbildningar som just din organisation behöver. Du (eller någon annan faktakälla eller expert) står för kunskapen och vi står för pedagogiken och kunskapen att bygga en engagerande utbildning. Vi gör en noggrann analys av vem utbildningen ska nå. Vi fungerar som faktasamlare, redaktörer, pedagoger, kreatörer och tekniska utvecklare. Har din organisation en egen lärplattform kopplar vi utbildningen till den, annars hittar vi den tekniska lösning som passar bäst för dina medarbetare eller din målgrupp.

Placeholder Image
Placeholder Image

Full kontroll med egen lärplattform

Med en egen lärplattform får du full kontroll på din organisations lärande och utveckling. Vi hjälper dig att sätta upp en plattform och anpassa den efter organisationens kort- och långsiktiga behov. Vi skapar processer för lärande, e-kurser, faktasamlingar och diskussionsgrupper som engagerar din personal eller din målgrupp. Vill du eller din personal själva skapa innehåll? Vi handleder och utbildar er. För att säkerställa långsiktig drift och utveckling arbetar vi med marknadsledande lärplattformar.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss