Förebygg diskriminering på arbetsplatsen

En inkluderande miljö för alla

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Den här utbildningen ger dig och dina anställda kunskap om diskrimineringslagstiftningen, och praktiska verktyg för att skapa en inkluderande och trygg arbetsmiljö, och ett kundbemötande där alla kunder känner sig sedda och respekterade. Cirka tusen personer har hittills gått igenom kursen, som har fått mycket bra betyg av deltagarna.

Grundpris: 2 450 kronor exklusive moms. Rabatt vid fler än tio anmälda.

Kontakta oss för anmälan och mer information

Om kursen och innehållet

Om kursen

Femton avsnitt med filmer, fördjupningsmaterial, uppdrag, tester och reflektionsfrågor, som ger dina anställda en förståelse för diskrimineringslagstiftningen och verktyg för att skapa ett bra bemötande för alla, både internt och externt. 

Kursen innehåller teori, inspiration, praktiska tips, reflektionsfrågor och underlag för diskussion med kollegorna.

  • Kursen är en e-kurs, dvs dina anställda tar del av allt kursmaterial online. De tar del av innehållet när de vill och var de vill, och de behöver inte vara inloggade någon speciell tid.
  • Påminnelser via mail under ett år, gör att de nya kunskaperna inte faller i glömska.
  • Kursen uppdateras just nu och är tillgänglig från 1 april 2020.

Ur innehållet

  • Vad är diskriminering?

  • Vilka normer och föreställningar styr oss i våra möten med andra?

  • Hur upptäcker vi våra egna fördomar?

  • De sju diskrimineringsgrunderna – exempel, fakta och människorna bakom orden

  • Inkluderande bemötande

  • Testa dina egna kunskaper

  • Reflektionsfrågor

Vad säger kursdeltagarna

Image
“Bra att rannsaka sig själv och och sin verksamhet, vi kan alltid bli bättre.”
Image
“Eftersom vi möter alla sorts människor i vårt jobb är allt relevant.”
Image
“Att få veta vilka de sju diskrimineringsgrunderna är var bra, och att bli medveten om hur vi bemöter andra.”
Image
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Alias accusantium qui optio, possimus necessitatibus voluptate aliquam velit nostrum tempora ipsam!”

Om kursledarna

Caroline Murray Carlsson är utbildare, digital pedagog och en av Towards grundare. Hon arbetar bland annat med kundbemötande och ledarskap, och har skapat utbildningen "Förebygg diskriminering på arbetsplatsen" som fler än tusen personer har gått igenom.

En eller flera?

Se till att alla anställda bidrar i arbetet med en inkluderande arbetsplats. Eller börja med dig själv. Oavsett hur många som vill gå kursen så hjälper vi er igång snabbt. Vi kan också företagsanpassa kursen, och göra blandformer med vår digitala utbildning och fysiska kurstillfällen.

Kontakta oss för anmälan och mer information